Krajowy System Danych Oświatowych

Zalogujesz się do systemów:

  • System Informacji Oświatowej (SIO)

  • System Informatyczny Obsługujący Egzaminy Ogólnokształcące (SIOEO)

Witamy w Krajowym Systemie
Danych Oświatowych (KSDO)


logo Funduszy Europejskich logo Rzeczypospolitej Polskiej logo Ministerstwa Edukacji Narodowej logo Unii Europejskiej