Krajowy System Danych Oświatowych

Zalogujesz się do systemów:

  • System Informacji Oświatowej (SIO)

  • System Informatyczny Obsługi Egzaminów Ogólnokształcących (SIOEO)

Witamy w Krajowym Systemie
Danych Oświatowych (KSDO)

person
vpn_key
logo Funduszy Europejskich logo Rzeczypospolitej Polskiej logo Ministerstwa Edukacji Narodowej logo Unii Europejskiej